top of page
BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser anges inklusive svensk moms. Betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum. Om betalning ej sker på angivet datum har Anna Wolvén Fotograf och Retuschör inga skyldigheter gentemot beställaren.

 

LEVERANS & ANVÄNDNING

Leverans sker efter det att bildbehandlingen är klar, det kan ta olika långt tid beroende på mängden bilder. Vanligtvis levereras bilderna mellan 3-5 veckor från fotograferingstillfället. Beställaren ska vara medveten om Anna Wolvéns fotografiska stil innan fotograferingen.

Genom att ha tittat i portfolion på www.annawolven.com för att veta vad som kan förväntas. Vid beställning av porträtt eller bröllopspaket får beställaren utvalda bilder från fotograferingstillfället. De utvalda bilderna levereras både högupplösta (för utskrift) och lågupplösta samt webbanpassade (för facebook och eventuella bloggar). Vid leverans är de redigerade med främst skärpa, ljus, färg och eventuell beskärning. Bilderna levereras digitalt efter det att betalning skett. Vid utskrift hos externt företag kan Fotograf Anna Wolvén inte ansvara för kvalitén på de levererade utskrifterna då papperskvalitén och printar varierar i kvalitét hos olika företag. 

Inga bilder får förändras efter det att leverans har skett. Priserna som anges är för privatpersoner. Beställaren äger rätt att på egen hand framställa bilder för privat bruk. Publicering av de webbanpassade bilderna går bra om annawolven.com nämns, men enbart på sociala medier och privata hemsidor. Anna Wolvén förbehåller sig rätten att använda bilderna på hemsida, sociala medier samt att bilderna kan publiceras och marknadsföras på annat håll. De kommer aldrig säljas kommersiellt.

 

 

 

BRÖLLOP
Bröllopspaketet anges i sammanhängande timmar, förutom på den tid som sker vid golden hour. Vid bokning av bröllop tas en bokningsavgift på 30% av det totala paketpriset. Bokningsavgiften återbetalas inte om beställaren avbokar. Resterande summa betalas via faktura efter fotograferingen med betalningsvillkor 10 dagar från fakturadatum. Konsultation sker i Östersund på Samuel Permasgata 31 B om ingenting annat avtalas. Vid annan plats tillkommer reseersättning med 40kr/mil. Bilderna levereras digitalt på ett USB som skickas med posten. Skulle Fotograf Anna Wolvén bli tvungen att avboka återbetalas hela summan som beställaren har betalat. 

 

RESEERSÄTTNING

Kostnadsfritt inom 15 km. För fotografering på andra platser tillkommer milersättning 40 kr/mil. Vid fotografering på annan ort kan kostnader för boende och mat tillkomma, detta sker enligt ök. med beställaren, skriftligt via mail.

 

UTOMHUSFOTOGRAFERING

Vid dåligt väder kan fotograferingen ställas in och flyttas på kort varsel. Då kommer båda parterna överens om en ny tid. Vid bröllop förväntas beställaren att ha en reservplats planerad där vi kan vara om det regnar kraftigt. Detta meddelas minst två veckor innan fotograferingen då jag som fotograf alltid rekar mina platser innan fototillfället.

 

AVBOKNING (Gäller ej bröllop)

Vid avbokning senare än 1 dygn innan planerad fotograferingstillfälle äger Anna Wolvén rätt att erhålla ersättning från beställaren på ett arvode om 1500 kronor samt eventuella förberedelserkostnader om sådana finns (boendekostnad, resekostnad, lokalhyra). Vid sjukdom kommer parterna överrens om en ny fotograferingstid. Beställaren ska snarast granska levererade fotografier. Eventuell reklamation ska ha inkommit till Anna Wolvén inom 3 arbetsdagar från mottagandet av levererade digitala filer.

 

VILLKOR

Genom att boka mig för fotografering godkänner ni ovanstående villkor. Ett avtal kommer att skrivas under vid fototillfället.

bottom of page